Reklamacje

Wszelkie reklamacje i problemy związane z zamówieniem lub jego przesyłką prosimy zgłaszać poprzez nasz SERWIS dostępny pod adresem www.hurtowniatapicerska.pl/serwis