Dzianina

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1874
 • Dostępność: Jest

Dzianina co to jest?

Dzianinę produkuje się z jednej nitki za pomocą szydełkarki lub z kilku osnów na osnowarce. W ten sposób powstają połączone ze sobą oczka, które tworzą gotowy wyrób włókienniczy o rozmaitych fakturach oraz wzorach. Oczka ułożone poziomo tworzą tzw. rządek, a te ułożone pionowo – kolumienkę.

Dzianina najważniejsze parametry

Właściwości dzianiny, podobnie jak każdej tkaniny, można scharakteryzować dzięki odpowiednim wskaźnikom. Do kluczowych danych należą:

 • długość nitki w oczku — to długość nitki, z której zrobiono jedno oczko,
 • ścisłość kolumienkowa Pk — ilość kolumienek znajdujących się na konkretnej długości,
 • ścisłość rządkowa Pr — ilość rządków na wybranej długości.

Do ustalenia parametrów związanych ze ścisłością dzianiny wybiera się kawałek o długości 10 cm, 5 cm lub 1 cm. O jednostce decyduje wielkość oczek. Im dłuższy skrawek, tym bardziej precyzyjny pomiar.

Dzianiny czym różnią się od tkanin?

Dzianiny różnią się od tkanin technologią produkcji. Tkaniny tworzy się z 2 nitek: wątku i osnowy, natomiast dzianiny wykonuje się z 1 nitki. Wyroby dziewiarskie są:

 • bardzo elastyczne,
 • miękkie,
 • rozciągliwe w każdym kierunku,
 • niezwykle przewiewne.

Kolejnym wyróżnikiem jest niska stabilność wymiarów.

Materiały zbudowane z wątku i osnowy są mniej elastyczne. Dzieli się je na różne kategorie. Jedną z nich jest zastosowanie. W ten sposób możemy je podzielić m.in. na:

 • tkaniny odzieżowe,
 • tkaniny dekoracyjne,
 • tkaniny samochodowe,
 • tkaniny meblowe.